Hipnosi

L’estat hipnòtic és un estat de «superconcentració»,

en el qual, la nostra ment conscient roman passiva

i cedeix el comandament a l’inconscient,

que centra tota la seva energia en un punt concret.

És com fer passar els raigs del Sol per una lupa.

Durant la hipnosi, en cap moment és perd el control d’un mateix,

la persona accepta les suggestions perquè són

positives per a ella.

La hipnosi pot ser útil en el tractament de:

l’ansietat, les fòbies, algunes depressions, l’autoestima, les addiccions

com el tabaquisme i un llarg etcètera.

Desconfia dels mites que l’envolten i descobreix una eina

capaç de movilitzar els teus recursos interns.

Hipnosi per a deixar de fumar.

Banda gàstrica amb hipnosi.

Hipnosi i problemes sexuals.

Hipnosi per sanar o analitzar el passat.

Fòbies i hipnosi.

El dolor com a símptoma.

La hipnosi a distància.

Hipnosi per a perdre pes i canviar d’hàbits.