6 PASSOS PER A VÈNCER L’ESTRÈS

L’estrès és una de les paraules de moda, tot ens estressa i tothom parla d’estrès en algun moment del dia, però, què és l’estrès? Segons l’Institut d’Estudis Catalans: estrès [pl. -essos]  1 1 m. [PS] [LC] [MD] Tensió mental o corporal provocada per un factor físic o emocional, capaç de generar una malaltia.  1 2 m. […]