Espai Hipnòtic

El nostre
MINDFULNESS

“El mindfulness ens ensenya com utilitzar la saviesa del cos i de la ment per a afrontar l’estrès, el dolor i la malaltia.”

(Kabat-Zinn, 2004)

Què és?

L’origen del mindfulness es remunta als ensenyaments de Buda, encara que s’ha desproveït de contingut religiós i es considera laic. El terme mindfulness és l’adaptació anglesa de sati, que procedeix del pali, i que en català hem traduït com a atenció plena.

Pel que fa a la definició de mindfulness, en trobem diverses com “parar atenció de manera intencional al moment present, sense jutjar “(Kabat-Zinn, 2004). També com “l’oposat a funcionar en pilot automàtic” (García Campayo, 2019). Per la seva banda, Snel (la de la granota) ens recorda que el “mindfulness no soluciona els problemes, però sí que ens permet estar presents en cada moment amb total atenció, ens fa ser conscients”. 

La pràctica del mindfulness genera un espai entre els estímuls percebuts (interns i externs) i les respostes (internes i externes), de manera que ens proporciona un espai de temps per respondre més correctament davant d’aquests estímuls (Mañas, 2009).

Com practicar el
mindfulness?

 • Sessió individual de mindfulness (presencial o virtual): sessions personalitzades per a practicar l’atenció plena i avançar al ritme desitjat. Sessions eminentment pràctiques i amb una breu fonamentació teòrica per a contextualitzar les pràctiques i els beneficis que n’obtens.
 • Grup virtual de pràctica setmanal: sessions virtuals pràctiques de 30 minuts de durada, acompanyades d’una proposta de pràctica individual intersetmanal.
 • Curs de mindfulness de 4, 8 o 12 setmanes (presencial o virtual): sessions estructurades grupals que permeten una introducció i un aprofundiment en la pràctica del mindfulness. Cursos que es poden adaptar a les necessitats de l’empresa, col·lectiu, grup o entitat.
 • Recessos de cap de setmana: els recessos són espais meravellosos per a gaudir de la pràctica perquè reduïm l’excés d’estímuls del dia a dia i el benefici de la pràctica continuada té un efecte acumulatiu. L’entorn, el ritme i el grup ens proporcionen silenci. Per altra banda, els recessos també poden ser d’un sol dia i personalitzats. 

El mindfulness
és útil per a:

 • Centrament de la ment i claredat mental.
 • Millora de la qualitat de vida en determinades malalties.
 • Millora de la salut i benestar psicològic.
 • Creixement personal.
 • Reducció de les addiccions.
 • Etapes entressants i amb necessitat de silenci mental.
 • A l’àmbit empresarial, per a la reducció de l’estrès del personal i augment de l’eficiència.
 • Reducció de l’estrès i millora del descans nocturn.

Els beneficis

 • Autoregulació de l’atenció y una orientació oberta cap a la pròpia experiència.
 • Actitud amable cap a un/a mateix/a.
 • Reducció de l’estrès.
 • Augment de la consciència corporal.
 • Regulació emocional.
 • Millora del descans nocturn.
 • Major eficiència atencional i en el desenvolupament de tasques.
 • Reducció de les distraccions i la divagació.
 • Millor creativitat i empatia amb els altres.
 • Reducció de la impulsivitat.

“Mindfulness representa parar atenció de manera intencional al moment present, sense jutjar.” (Kabat-Zinn, 2004)